Thursday, 9 August 2012

ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವತ್ತೂ,?

ಯಾರಿಗೂ, ಯಾವತ್ತೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಾರದು.

ಸಲಹೆ ಎನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಅನಾಹುತಕಾರಿ.

No comments:

Post a Comment