Friday, 10 August 2012

ಖಳನಾಯಕ

ಮಾತಿನಲಿ ಮಹಾ ಜಿಪುಣ ಕೊಂಕು ಗೇಲಿಯಲಿ ನಿಪುಣ 
ಕಣ್ಣಿನಲಿ ಕೆಂಡ, ಚೂರಿ ಮೀಸೆ, ಎದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ 
ನರ ಉಬ್ಬಿದ ಆಜಾನುಬಾಹು, ಮರುಕದಲ್ಲಿ ವೀರಬಾಹು !
ಸದಾ ಕನ್ಯಾಬಂಧನ, ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ, ಕರೆವಾಣಿ ರಿಂಗಣ.

No comments:

Post a Comment