Thursday, 16 August 2012

ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ...........

ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ, ಸ್ನೇಹದ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ
ಬಾಡದಿರು ಸ್ನೇಹದ ಹೂವೇ ,ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ
ಮನಸಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಭಾವನೆ,ಮಿಡಿಯುತಿರಲಿ ಮೌನ ವೀಣೆ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ...........

ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡಿದೆ,ತನ್ನ ಹೆಸರನು ಹೇಳದೆ
ಸಂಪಿಗೆ ಬೀರಿದೆ ,ಕಂಪನು ಯಾರಿಗು ಕೇಳದೆ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿನ ನಂಟಿಗೆ ಹೆಸರಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ,ನಮಗೇಕೆ ಅದರ ಯೋಚನೆ
ಬೇಡ ಗೆಳಯ ನಂಟಿಗೆ ಹೆಸರು,ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ...........

ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ, ಭಾವದ ಸೆಳೆತವೇ ಸುಂದರ
ನಲುಮೆಯು ತುಂಬಿದ ,ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರದು ಬೇಸರ
ಬಾಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದರು ಚಂದಿರ ಬರುವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಕಾಣುವೆನು ಅವನಲಿ ನಿನ್ನನೆ
ಇರಲಿ ಗೆಳೆಯ ಈ ಅನುಬಂಧ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ

ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ,ಸ್ನೇಹದ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ
ಬಾಡದಿರು ಸ್ನೇಹದ ಹೂವೇ ,ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ
ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಭಾವನೆ,ಮಿಡಿಯುತಿರಲಿ ಮೌನ ವೀಣೆ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅರಳುತಿರೊ ಜೀವದ ಗೆಳಯ...........

No comments:

Post a Comment