Friday, 10 August 2012

ಸುಂದ್ರಿ ನೀನು ಕೋಮಲಾಂಗಿ..!

ಸುಂದ್ರಿ ನೀನು ಕೋಮಲಾಂಗಿ..!
ನಿನ್ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಪೋರ ನಾನೆ.!

ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ..!
ಮೋಡ ಹಿಡಿದು ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ..!
ಒಂದಾಗೋಣ ಊರಾಚೇಲಿ...!!
ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟಾವಾಡ್ತ..!

ಸುಂದ್ರಿ ನೀನು ಕೋಮಲಾಂಗಿ..!
ಪ್ರೇಮಲೋಕದ್ ಕಿನ್ನರ ನಾನು..!

No comments:

Post a Comment