Thursday, 9 August 2012

ಮನಸ್ಸಿಗಾದರೂ ಏನು ?

ಮನಸ್ಸಿಗಾದರೂ ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇ moodನಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕಾಗತ್ತಾ?, ಅಲ್ಲಾ, ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೇಳತ್ತಾ?!! ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ! ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸೋ ಅಪಾಪೋಲಿ! ಇನ್ನು ಕೆಲಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೋ ಗಾಂಧೀ ತಾತ.

No comments:

Post a Comment